Het domein www.carrierebank.nl is eigendom van JoHo.

JoHo heeft een groot aantal domeinnamen, bestemd voor de ontwikkeling van eigen projecten of redirecting. Deze domeinnamen zijn niet vrij beschikbaar maar het is in sommige gevallen mogelijk domeinen over te nemen, in bruikleen te krijgen of in samenwerking te beheren. Heb je interesse in een van de domeinnamen, neem dan contact op.
https://www.joho.org/contact
Of navigeer verder in the World of JoHo voor o.a.: Reizen - Werken in het buitenland - Verzekeringen - Samenvattingen - Emigreren

The domain www.carrierebank.nl is property of JoHo.

JoHo owns a large number of domains, intended for development of internal projects or redirecting. These domain names are not freely available, but in some cases it is possible to take over, loan or manage domains in collaboration. Are you interested in one of those domains, please contact us.
https://www.joho.org/contact